Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Đến với website KERUILAI.VN

Quý khách cần thực hiện một số chính sách bảo mật thông tin như sau: 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 

KERUILAI.VN không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. 
Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được sẽ chỉ được sử dụng phục vụ khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại Công ty. 
Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: 

* Thông tin cá nhân: 

– Họ và tên: 
– Email: 
– Điện thoại: 
– Nội dung: 
* Thông tin về dịch vụ: 
– Tên sản phẩm: 
– Số lượng: 
– Thời gian giao nhận sản phẩm: 

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Keruilai sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây: 

– Hỗ trợ khách hàng; 
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ; 
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn; 
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Đến khi khách hàng hết thời gian hợp đồng với công ty. 
Có bất kỳ ý kiến gì, vui lòng gửi về email : keruilai.vina@gmail.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau: 
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh NP Việt Nam 
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu. 

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu 

Thành viên có quyền tự kiểm tra , cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này. 

6 . Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin 

Các hình thức tiếp nhận yêu cầu: 
Trực tiếp tại Văn phòng Công ty 
 
Trân trọng !
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng